Hội đồng nhân dân phường Xuất Hóa tổ chức kỳ họp bất thường

Về công tác cán bộ, UBND phường Xuất Hóa được bầu đầu nhiệm kỳ gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và  02 Ủy viên UBND. Do yêu cầu nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khiếu – Phó Chủ tịch UBND phường chuyển công tác khác. Tại kỳ họp, bà Triệu Thị An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường.

Kỳ họp cũng giành thời gian thích hợp để bàn thảo, quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế của phường và có tính khả thi./.