Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn khen thưởng 137 học sinh và 26 giáo viên có thành tích năm học 2017 – 2018

Trong đó, khen thưởng 129 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, 08 học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc gia và đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 26 thầy, cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi, tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh.

Đây là hoạt động được Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn thường xuyên duy trì tốt góp phần giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên học tập tốt và khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các trường học tiếp tục sáng tạo, cống hiến trí tuệ,  đổi mới phương pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố./.