Thành phố Bắc Kạn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Hơn 20 đoàn thanh niên, sinh viên và giáo viên xã Dương Quang tổ chức ra quân vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Tổ chức tuyên truyền cho 50 đối tượng là Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và nhân dân về các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường. Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, phê phán các hành vi hủy hoại môi trường.

Bên cạnh các hoạt động chính hưởng ứng, UBND thành phố Bắc Kạn đã tiến hành treo  khẩu hiệu về Ngày Môi trường thế giới tại các trục đường của thành phố để tuyên truyền cổ động trực quan.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.