Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập

Chiều 20/9, Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (23/9/2002– 23/9/2022) và trao học bổng năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Dương Hữu Bường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Triệu Đức Lân, Ủy viên BCH Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn.

Được thành lập từ năm 2002 đến nay, trên địa bàn thành phố có 08 Hội Khuyến học cơ sở, 161 Chi hội cơ sở thu hút 10.427 hội viên. Cùng với sự phát triển của tổ chức Hội, công tác khuyến học, khuyến tài được các cấp Hội triển khai đồng bộ và hiệu quả. Trong 20 năm qua, các cấp hội khuyến học thành phố đã vân động xây dựng quỹ khuyến học được trên 06 tỷ đồng. Hội đã sử dụng nguồn quỹ để khen thưởng cho hơn 6.000 lượt học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp Quốc gia và học sinh vượt khó vươn lên học tập tốt, cấp hàng trăm suất học bổng “ Tiếp bước cho em tới trường”, khen thưởng hơn 2.500 lượt tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

Hằng năm, Hội Khuyến học thành phố chỉ đạo Hội Khuyến học các xã, phường, các cơ quan, đơn vị xây dựng mô hình ‘Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”, đăng ký xây dựng từ đầu năm và bình xét các mô hình tiêu biểu vào cuối năm. Kết quả, đến nay thành phố có 10.102 gia đình học tập, 7/10 dòng họ đạt tiêu chí Dòng họ học tập, 27/27 đơn vị cấp xã đạt danh hiệu đơn vị học tập, 102/117 thôn, tổ đạt “ Cộng đồng học tập”

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên BCH Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Bắc Kạn; Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; sự phối hợp hiệu quả giữa Hội Khuyến học với doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước trong phát triển phong trào khuyến học khuyến tài; tinh thần nhiệt huyết, tự nguyện của những người làm khuyến học trong toàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Huế Phó Chủ tịch UBND thành phố đề ngh, trong thời gian tới, các cấp hội khuyến học thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, kế hoạch của UBND thành phố, của Hội Khuyến học tỉnh, đẩy mạnh các phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời đến cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp, cán bộ, công chức, viên chức người lao động. Tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, về các mục tiêu khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhằm xây dựng thành phố Bắc Kạn trở thành thành phố học tập; tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, tổ chức triển khai hiệu quả 02 kế hoạch của UBND thành phố: kế hoạch số 144 về thực hiện chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, kế hoạch 150 về triển khai chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Đồng thời, từng bước phấn đấu nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí khuyến học, xây dựng mô hình công dân học tập, gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập; tiếp tục củng cố tổ chức hội các cơ sở, nhất là thành lập thêm ban khuyến học tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng và phát triển quỹ hội, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, góp phần tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài…

Nhân dịp này có 03 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội; 19 cá nhân được trao Giấy khen của Hội Khuyến học thành phố vì có thành tích xuất sắc trong phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố.

Hội Khuyến học TP. Bắc Kạn đã trao tặng học bổng “tiếp bước cho em đến trường” cho 36 em học sinh và trao 50 suất học bổng của Trung ương Hội cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó vươn lên trong học tập năm 2022.

Một số hình ảnh tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn:

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội cho các cá nhân

 Các cá nhân được trao Giấy khen của Hội Khuyến học thành phố

Hội Khuyến học TP. Bắc Kạn trao tặng học bổng “tiếp bước cho em đến trường” cho 36 em học sinh

Triệu Đức Lân, Ủy viên BCH Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn trao học bổng của Trung ương hội cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó vươn lên trong học tập năm 2022

                                                                 Hoàng Thạc