Hội Khuyến học thành phố tổ chức Đại hội đại biểu khóa III – nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Chúc – Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố báo cáo kết quả hoạt động của BCH khóa II – nhiệm kỳ 2007-2015, phương hướng hoạt động khóa III- nhiệm kỳ 2015-2020. Hội Khuyến học thành phố nhiệm kỳ qua đã làm tốt công tác xây dựng Hội, năm 2007, Hội Khuyến học thành phố có 137 chi hội và 4318 hội viên đến năm 2014 số chi hội là 154 và số hội viên là 8851 (tăng 17 chi hội và 447 hội viên). Công tác xây dựng gia đình hiếu học và dòng họ hiếu học tăng gấp 2 lần so với  nhiệm kỳ  trước, có 6945 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học trên tổng số 7821 gia đình đăng ký chiếm 88.79%. Dòng họ Vy phường Xuất Hóa là dòng họ tiêu biểu được công nhận dòng họ hiếu học.

Công tác vận động xây dựng quỹ Khuyến học được đẩy mạnh và hoạt động đạt hiệu quả, năm 2014 quỹ Khuyến học tăng gấp 5 lần so với năm 2007, Hội đã chi hỗ trợ, khen thưởng cho 17.030 lượt thầy cô giáo vượt khó dạy giỏi, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với tổng số tiền 1.090.810.000 đồng.

Đại hội đã thông qua dự thảo Điều lệ Hội, thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm điểm của BCH và dự thảo Điều lệ Hội, thông qua Đề án nhân sự BCH Hội Khuyến học thành phố khóa III – nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến hành bầu BCH khóa III theo Đề án nhân sự dự kiến của BCH khóa II. Kết quả có 21/21 đồng chí trúng cử vào BCH hội Khuyến học thành phố khóa III- nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Ban chấp hành khóa III- nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức phiên họp thứ nhất bầu Ban thường vụ Hội Khuyến học thành phố gồm 07 thành viên, bà Đoàn Thị Minh Thu – Nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn được bầu gữi chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, các phó chủ tịch gồm có: Bà Vũ Thị Kim Oanh – Nguyên trưởng phòng GD&ĐT thành phố; Bà Chu Thị Loan – Trưởng phòng GD&ĐT thành phố; bà Nguyễn Thị Tâm – Phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố Bắc Kạn.

Ban chấp hành Hội Khuyến học khóa III nhiệm kỳ 2015-2020

Đại Hội tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn khóa III – nhiệm kỳ 2015-2020 và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội. Ban chấp hành khóa III – nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt và nhận nhiệm vụ, với những giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ tới, chắc chắn Hội Khuyến học thành phố sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong công tác Khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.