Hội LHPN thành phố Bắc Kạn giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ

Thực hiện kế hoạch công tác Hội và Chương trình phối hợp triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội giữa Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Bắc Kạn năm 2022.

Trong 02 ngày (06 – 07/9/2022), Hội LHPN thành phố tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện chế độ chính sách đối với phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 tại 04 đơn vị gồm: UBND phường Huyền Tụng, phường Đức Xuân, phường Sông Cầu và xã Nông Thượng.

Đoàn giám sát làm việc với UBND phường Đức Xuân

Tại các buổi làm việc, qua nghe báo cáo, nghiên cứu hồ sơ, Đoàn giám sát đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương đã triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các địa phương thực hiện hiệu quả công tác huy động nguồn lực xã hội hóa, trợ giúp cho các đối tượng như: Thăm hỏi, động viên, tặng quà, giúp đỡ ngày công lao động…nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách với phụ nữ khuyết tật; phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ được quan tâm, chú trọng.

Kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN thành phố- Trưởng đoàn giám sát đề nghị: Các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường vai trò lãnh đạo của chính quyền địa phương thực hiện tốt chế độ chính sách; đồng thời tích cực huy động các nguồn lực để chăm lo cho phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân nuôi con ngày một tốt hơn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả, hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, tạo điều kiện cho họ được tiếp cận tốt nhất các chính sách an sinh xã hội./.

CTV: Vũ Quỳnh – Hội LHPN thành phố

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên