Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thành phố Bắc Kạn tập huấn nghiệp vụ công tác năm 2018

Tham gia lớp tập huấn, cán bộ hội viên cơ sở được giới thiệu về các nội dung: Chỉ thị 43 – CT/TƯ ngày 14/05/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam cùng nhiều văn bản quy định một số nội dung về tổ chức hoạt động và trách nhiệm quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố. Trong đó có công tác xây dựng Hội và công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ của Hội.

Lớp tập huấn nhằm giúp học viên nắm bắt được thông tin, kiến thức, trao đổi kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Hội trong thời gian tới./.