Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong 9 tháng đầu năm, lĩnh vực kinh tế, xã hội thành phố Bắc Kạn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. Thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.950 tỷ đồng bằng 101% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 316 tỷ đồng, bằng 84,75% Nghị quyết. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị được tăng cường; Sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân đạt 2.187 tấn bằng 108% KH. Việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo thu hút được sự tham gia và chung tay của  các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, thành lập mới 05 hợp tác xã. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm; các hoạt động an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý các vi phạm liên quan đến các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực quản lý đô thị, quy hoạch chưa được giải quyết dứt điểm; Tiến độ thu ngân sách và doanh thu từ hoạt động du lịch còn thấp, công tác quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường và trật tự đô thị vẫn còn những bất cập…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, đồng thời đóng góp ý kiến, bổ sung làm rõ hơn một số nội dung cụ thể về các vấn đề như: Cải cách hành chính, thu ngân sách, quản lý trật tự đô thị, vấn đề tái định cư, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường, luân chuyển cán bộ, đánh giá cán bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ…     

 

Phát kết luận hội nghị đồng chí Triệu Đức Lân – Bí thư Thành ủy biểu dương tinh thần, trách nhiệm của tất cả các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp xác đáng vào nội dung dự thảo, trên cơ sở đó thành phố sẽ từng bước hoàn thiện để ban hành và tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ từ nay đến kết thúc năm khối lượng công việc còn lớn vì vậy đòi hỏi các cấp ngành tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng địa phương. Song song với đó, trước mắt một số nhiệm vụ cần phải làm đó là lập hồ sơ trường chuẩn Quốc gia, hồ sơ về xây dựng nông thôn mới, đề xuất tuyển dụng công chức, viên chức và sớm đưa Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động.