Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Hội nghị thông qua các dự thảo: Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giữa hai kỳ họp BCH Đảng bộ thành phố; Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016; Báo cáo tổng kết Nghị quyết 15- NQ/TU ngày 17/7/2012 về phát triển Giáo dục – Đào tạo giai đoạn 2012 – 2015; báo cáo tổng kết Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 17/7/2012 về phát triển công tác Y tế giai đoạn 2012 – 2015 và dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh đánh giá trong 9 tháng, thành phố Bắc Kạn đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; hoàn thành và vượt kế hoạch một số chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra. Trong 3 tháng cuối năm, thành phố cần tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2016; tăng cường công tác giải quyết đơn, thư, kiến nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực quản lý đô thị, đất đai, môi trường; tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn…

Hội nghị giành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá kết quả công tác 9 tháng, xác định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016; kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề về công tác Y tế, Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2012-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm (2016 – 2020).

Kết luận Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Lân nhấn mạnh trong 3 tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị cần bám sát vào chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết năm 2016, rà soát những vướng mắc, khó khăn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tập trung rà soát các nguồn thu, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2016; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực; thực hiện tốt công tác diễn tập năm 2016; tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh…