Hội nghị Ban chấp hành Hội CCB phường Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ Hai, khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

     Trong 6 tháng đầu năm 2017, BCH Hội đã bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên, Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, kế hoạch của UBND phường, căn cứ vào các chỉ tiêu thi đua để xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 và triển khai đến từng chi hội thực hiện; chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng các nội dung liên quan đến công tác Hội và Hội viên; Phối hợp cùng các đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền, vận động và động viên thanh niên tích cực thực hiện nghĩa vụ quân sự; vận động hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước; mừng Đảng, mừng Xuân; Thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần, kinh tế của Hội viên, nắm bắt kịp thời các nguồn vốn để giúp hội viên phát triển kinh tế thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững như: huy động các nguồn vốn: vốn vay ủy thác NHCSXH: 1,646.584,650.0 đ  cho 74 hộ vay; vay vốn NHCSXH  trên các tổ vay vốn là 385.000.000đ với 16 hộ vay; huy động đóng góp quỹ đồng đội là 288,5 triệu đồng cho 42 hội viên vay. Phối hợp các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, Cán bộ hội viên CCB luôn gương mẫu trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“. Trong quý II đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Hội CCB phường nhiệm kỳ 2017-2022.

    6 tháng cuối năm 2017, Ban chấp hành Hội tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đến toàn thể cán bộ hội viên, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành nhiệm vụ cụ thể, để lãnh đạo tổ chức Hội ngày một phát triển, hoàn thành nhiệm vụ chương trình công tác Hội và các chỉ tiêu được giao; Phối hợp tổ chức kể chuyện truyền thống cho các cháu Thiếu nhi; thăm tặng quà các gia đình Thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Ban chấp hành Hội quan tâm, chủ động lựa chọn các nội dung phù hợp để tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chi Hội sát với tình hình thực tế; Nghiên cứu tổ chức triển khai để phong trào thi đua có sức tuyên truyền mạnh; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.