Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9 năm 2023

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 8/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị  báo cáo viên trực tuyến tháng 9 năm 2023 từ điểm cầu Trung ương tới hơn 1.990 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các báo cáo viên dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Tại hội nghị, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể thành phố, Phòng Giáo dục -đào tạo thành phố, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy được nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề: “Những nhiệm vụ cơ bản của năm học 2023 -2024 và định hướng lớn của ngành giáo dục trong thời gian tới”; lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Cạnh tranh chiến lược nước lớn – tác động và chính sách của Việt Nam”; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền./.

Triệu Biển