Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố Bắc Kạn

Chiều ngày 02/3, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020- 2025 và giai đoạn 2021- 2026 và thông qua một số nội dung trọng tâm khác. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, Trưởng, Phó các phòng, ban, đoàn thể thành phố (bao gồm các cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn và sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ thành phố); Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường.

 Bí thư Thành ủy Bắc Kạn quán triệt mục đích, yêu cầu quy hoạch cán bộ thành phố giai đoạn 2020- 2025 và giai đoạn 2021- 2026

 Hội nghị thông qua Tờ trình số 08, ngày 01/03/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn về xin ý kiến danh sách đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch; danh sách đề nghị bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố giai đoạn 2020- 2025 và giai đoạn 2021- 2026.

Việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020- 2025, giai đoạn 2021- 2026 nhằm tạo sự chủ động có tầm chiến lược, đảm bảo tính kế thừa phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển. Công tác quy hoạch nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có đức, có tài, có khả năng lãnh đạo, quản lý. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ.

Với những nhiệm vụ trọng tâm khác, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn đề nghị: Về sản xuất nông nghiệp: Đôn đốc các xã, phường và bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân đảm bảo đúng khung thời vụ; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chủ động xây dựng phương án khắc phục hậu quả tiên tai theo phương châm bốn tại chỗ. Củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình sản xuất, các HTX hiện có, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng thương hiệu.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh: Các cấp ủy, cán bộ đảng viên nâng cao ý thức, chủ động phòng chống dịch Covid- 19, thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế.

Đối với công tác bầu cử: Đảng ủy xã, phường, các đơn vị liên quan cần nắm vững các văn bản, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; việc ứng cử, đề cử đảm bảo được tổ chức dân chủ, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cần quyết liệt, linh hoạt, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống với hình thức phù hợp, hiệu quả.

                           Đặng Tuyết – Hoàng Thạc