Hội nghị điển hình tiên tiến phường Nguyễn Thị Minh Khai

Đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua cho thấy: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm thực hiện; phong trào thi đua đã được nhân dân, cán bộ; các tổ chức, cơ quan hưởng ứng tham gia và đạt nhiều kết quả.

Thông qua phong trào thi đua phát triển kinh tế, đã từng bước phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cấp ủy, chính quyền  đã tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ kinh doanh mở rộng ngành nghề, đa dạng hóa các mặt hàng, tạo điều kiện cho các hộ được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; phát triển các ngành nghề thủ công như làm mộc, chổi chít, sản xuất vật liệu xây dựng, thu hút được nhiều lao động tham gia; thu ngân sách luôn đạt và vượt dự toán hằng năm. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị và xây dựng cơ bản được quản lý ngày càng chặt chẽ và dần đi vào nề nếp. Thực hiện thành công việc thí điểm xã hội hóa công tác thu gom rác thải sinh hoạt để nhân ra diện rộng trên địa bàn thị xã. Hết năm 2013, 100% tổ dân phố có nhà văn hóa, hoàn thành trước 2 năm so với nghị quyết Đại hội đảng bộ phường đề ra.

Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa – xã hội được thực hiện đồng bộ và ngày càng hiệu quả. Công tác giáo dục – đào tạo, y tế chất lượng tốt. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng rãi, hằng năm bình quân có 90% số hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”. Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và bảo đảm. Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được tăng cường. Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã thu hút được 4.325 lượt người tham gia, thu được 3.125 phiếu tố giác tội phạm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo.

Các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng, phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh vào năm 2015”; thi đua trong Đảng bộ, MTTQ, các đoàn thể được triển khai tổ chức tương đối đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều hơn những gương điển hình tiên tiến, những hộ sản xuất kinh doanh giỏi, những cán bộ cơ sở nhiệt tình, trách nhiệm; những tập thể, cá nhân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… 5 năm qua, đã có 01 tập thể, 02 cá nhân được Trung ương tặng Bằng khen; 08 lượt tập thể, 05 cá nhân được tỉnh tặng Bằng khen; 182 tập thể và 240 cá nhân được thị xã, phường tặng Giấy khen. Tại hội nghị này, có 09 tập thể, 10 hộ gia đình, 13 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua 5 năm qua được UBND phường tặng Giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Hoàng Hoa Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thị Minh khai đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích của nhân dân, cán bộ, các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể phường trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2015. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội đồng TĐKT phường tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; đồng thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan; quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; chủ động phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị cho phù hợp; tổ chức sơ, tổng kết kịp thời để rút kinh nghiệm; phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong phong trào thi đua; để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng địa phương./.