Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với HĐND các huyện thị xã

Với chủ để “Kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân ” Hội nghị đã cũng nhau đánh giá kết quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện trong quý I/2015 và trao đổi các kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng báo cáo, thẩm tra của các Ban HĐND. Nhìn chung trong quý 1/2015 hoạt động HĐND cấp tỉnh , cấp huyện đã cơ bản thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo duy trì tốt hoạt động thường xuyên giữa 2 kỳ họp, chủ động xây dựng chương trình giám sát gửi các cơ quan liên quan, tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp để thu thập các ý kiến, kiến nghị của cơ sở chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân gửi đến Thường trực HĐND. Ngoài ra Thường trực HĐND tỉnh và các Huyện còn giữ mối liên hệ thường xuyên với UBND, UBMTTQVN cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp Luật; tham gia các đoàn khỏa sát, giám sát khi được mời; Tham gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; xem xét và cho ý kiến theo thẩm quyền đối với những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp trong lĩnh vực tài chính ngân sách do UBND tỉnh trình.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp có vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp, cung cấp thông tin lý luận và thực tiễn làm cơ sở để đại biểu HĐND thảo luận, quyết định với từng nội dung. Chính vì vậy, đòi hỏi báo cáo thẩm tra phải khách quan, toàn diện, nội dung thẩm tra có cơ sở và mang tính thuyết phục cao. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như chất lượng một số báo cáo thẩm tra chưa cao, nội dung phản biện chưa nhiều, chưa sâu sắc; một số kiến nghị, đề xuất còn chung chung khó thực hiện. 

Đ/c Hà Thị Hương – UVBTV tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy phát biểu chào mừng tại Hội nghị

Trên cơ sở tham luận của một số đơn vị các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung của hội nghị. Qua thực tiễn hoạt động, Thường trực HĐND các huyện, thị xã đã đưa ra nhiều kinh nghiệm hay trong việc nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND nhằm phát huy vai trò của HĐND trong thực hiện chức năng quyết định.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị: Thường trực HĐND, các Ban HĐND chuẩn bị điều kiện để tổ chức tốt kỳ họp thường kỳ giữa năm của HĐND, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2015; Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát, khảo sát, lựa chọn nội dung giám sát thiết thực, quan tâm giám sát việc thực hiện các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri.  về nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra cần tiếp tục quan tâm tạo sự chủ động cho các Ban HĐND trong tổ chức thẩm tra; đôn đốc hoàn chỉnh các báo cáo, đề án, tờ trình gửi đến các Ban của HĐND đúng thời gian quy định; từng cá nhân thành viên Ban nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động nghiên cứu, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra; đảm bảo thực hiện quy trình tổ chức thẩm tra chặt chẽ, đúng quy định. Tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin, phối hợp giữa Thường trực HĐND các huyện, thị xã nhằm phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc hội nghị Thường trực HĐND thị xã đã bàn giao đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị giao ban lần tiếp theo cho thường trực HĐND huyện Chợ Đồn./.