Thị ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 3/2015

Đại biểu dự hội nghị đã báo cáo nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng tại địa phương, cơ sở như: Thu, chi ngân sách; giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản; tài nguyên, môi trường; sản xuất vụ xuân, chuẩn bị trồng rừng; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ thuộc đảng bộ thị xã. Đồng thời, đại biểu phản ánh một số khó khăn, vướng mắc để bàn biện pháp tháo gỡ; đề xuất các giải pháp thực hiện, tập trung vào công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết đơn thư; đấu giá quyền sử dụng đất; giải phóng mặt bằng một số dự án/công trình.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Bắc Kạn chỉ đạo các cấp, các ngành lãnh đạo, tổ chức thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể là: Tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân, phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, quyết toán vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới; kiện toàn BCH phòng chống lụt bào – TKCN và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra; đảm bảo tiến độ trồng rừng theo kế hoạch, phòng trừ sâu ong hại cây mỡ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Trụ sở hợp khối Thị ủy – HĐND – UBND thị xã; tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các công trình/dự án: Cấp thoát nước; cầu treo thôn Bản Giềng, Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, Cục thuế tỉnh, xây dựng hồ chứa nước Nặm Cắt; tập trung thu ngân sách, hoàn thành quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014; ban hành Quy chế quản lý đô thị; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn, thư; chuẩn bị các điều kiện tể chức tốt hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Đảng cấp cơ sở, nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về bố trí nhân sự tham gia vào Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, Chi bộ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo; các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân sự kiện thị xã trở thành thành phố thuộc tỉnh./.