Hội nghị định hướng công tác lập kế hoạch MOP-SEDP

Sáng ngày 15/6/2022, Ban thực thi Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (Viết tắt là Dự án CSSP)- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị định hướng công tác lập kế hoạch MOP-SEDP tại thành phố. Dự có đồng chí Nguyễn Duy Diệp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh Hội nghị định hướng công tác lập kế hoạch MOP-SEDP

          Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt dự án CSSP, quy trình lập kế hoạch MOP-SEDP cấp huyện và cấp xã; kết quả thực hiện công tác lập kế hoạch MOP-SEDP cấp huyện, xã giai đoạn 2018 – 2022; định hướng về công tác lập kế hoạch MOP-SEDP năm 2023…Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) được thiết kế chung cho 02 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn.Thời gian thực hiện từ năm 2017 – 2023, với tổng kinh phí thực hiện tại tỉnh Bắc Kạn là trên 37,5 triệu USD.

Việc triển khai dự án tại thành phố Bắc Kạn sẽ góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt là việc hỗ trợ quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và định hướng thị trường; Hỗ trợ xây dựng ngành nông nghiệp xanh; Hỗ trợ các HTX/doanh nghiệp có khả năng sinh lời được kết nối với nguồn tài chính và thị trường…góp phần giảm nghèo tại địa phương./.

                                          Đặng Tuyết

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên