Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tiếp xúc cử tri…  thảo luận và thống nhất đánh giá hoạt động của HĐND hai cấp từ đầu năm đến nay được đảm bảo thực hiện theo quy định. Công tác chuẩn bị kỳ họp, tổ chức kỳ họp và ban hành nghị quyết đạt chất lượng. HĐND hai cấp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND có bước đổi mới thông qua hình thức tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND. Hoạt động tiếp xúc cử tri được duy trì và đảm bảo thực hiện theo quy định…         

Bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chuẩn bị các văn bản của UBND trình tại kỳ họp tuy đã chủ động, nhưng vẫn còn báo cáo, tờ trình, đề án gửi chậm so với thời gian quy định. Việc xây dựng kế hoạch, triển khai giám sát của các Tổ đại biểu HĐND còn chậm, ít được thực hiện…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới Thường trực HĐND hai cấp cần chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức tốt kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND hai cấp. Tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của UBND các cấp và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND. Thực hiện tốt hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch đã đề ra;  thực hiện tốt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND. Đổi mới cách thức tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách có liên quan để nhân dân biết và làm theo. Đối với những ý kiến của đại biểu tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp thu gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.