Kỳ họp bất thường HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

          Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí thông qua tờ trình, Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương); Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với đồng chí Ma Ngọc Vũ với lý do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí; Giới thiệu nhân sự bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố.

          Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn đề nghị đại biểu HĐND phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ thể hiện chứng kiến của mình, với tinh thần xây dựng trong bầu cử tạo điều kiện cho tập thể cấp ủy, UBND thành phố thực hiện toàn diện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

 

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

          Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao. Kết quả 28/30 đại biểu dự kỳ họp đã tín nhiệm bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016- 2021, tỷ lệ số phiếu tín nhiệm đạt 92,86%; Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa VI đối với ông Hà Minh Tú, Chánh Thanh tra thành phố tỷ lệ số phiếu đạt 100%.

          Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016- 2021 phát biểu cảm ơn và  bày tỏ nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm mà cấp ủy, HĐND, UBND thành phố giao và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng cùng chia sẻ, ủng hộ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể để nỗ lực nêu cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Bế mạc kỳ họp, chủ tọa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND thành phố trong lựa chọn và bầu các chức danh với sự thống nhất cao. HĐND thành phố tin tưởng các đồng chí ở cương vị mới sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian tới./.