Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn họp mở rộng chuẩn bị kỳ họp thứ 9

Dự kiến, kỳ họp 9 HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021 sẽ được tổ chức trong 02 ngày (18/12 -19/12/2019). Trong đó, UBND thành phố trình kỳ họp 10 báo cáo và 03 tờ trình; Thường trực HĐND thông qua 03 báo cáo và 03 tờ trình; Đoàn gián sát chuyên đề của HĐND trình 01 báo cáo và 01 tờ trình; hai Ban HĐND là Ban Pháp chế và Ban Kinh tế – xã hội trình các báo cáo thẩm tra theo lĩnh vực phân công; Đối với các cơ quan tư pháp trình 04 báo cáo và 01 tờ trình; Ủy ban MTTQ VN thành phố Bắc Kạn báo cáo nội dung về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của MTTQ với HĐND và UBND thành phố; kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn và dự kiến thông qua 08 Nghị quyết.

Về cơ bản, các đại biểu đều nhất trí về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 đề ra. Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp này, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các báo cáo trình kỳ họp đảm bảo chất lượng; các tổ đại biểu HĐND thành phố phối hợp với MTTQ thành phố, Thường trực HĐND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; tổ chức họp tổ đại biểu HĐND đóng góp ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp; đề xuất nội dung, đối tượng chất vấn đối với UBND, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chuyên môn; UBND thành  phố đôn đốc các phòng, ban, ngành chức năng thực hiện các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND. Kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp; chuẩn bị tốt các điều kiện tường thuật trực tiếp kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố trên sóng truyền thanh. Công an thành phố đảm bảo an ninh trật tự; các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố.

Tại hội nghị này, Thường trực HĐND đã dành thời gian kiểm điểm lại công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019./.