Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn họp phiên mở rộng chuẩn bị kỳ họp bất thường tháng 10 năm 2019

Kỳ họp bất thường tháng 10 năm 2019 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương); về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn khóa VI; về việc bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn và bầu cử Ủy viên UBND thành phố  khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự kiến kỳ họp bất thường tháng 10 năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2019./.