Hội nghị phản biện Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn

Chiều ngày 19/3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị phản biện Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn. Dự có đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn; Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Duy Diệp – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Tại hội nghị, Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch và Phát triển Công nghệ Á Châu trình bày báo cáo thuyết minh về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn. Ban tư vấn phản biện xã hội thành phố Bắc Kạn đã tham gia nhiều ý kiến với Dự thảo quy hoạch này.

Cụ thể, các thành viên nêu: Về cơ bản báo cáo Quy hoạch được soạn thảo khá đầy đủ, chi tiết.  Tuy nhiên, đơn vị lập Dự án lưu ý thống kê số liệu, lập bảng biểu đánh giá thực trạng đất đai, ghi tên địa danh của địa phương đảm bảo tính chính xác; các căn cứ pháp lý cần sử văn phong chuẩn thể hiện đúng nội dung cần trình bày. Bổ sung thêm Kế hoạch, Quy hoạch ngắn hạn, dài hạn về phát triển kinh tế giai đoạn của thành phố Bắc Kạn. Đối với việc dự kiến một số vị trí xây dựng các khu công nghiệp chăn nuôi, nghĩa trang,…cần nghiên cứu xem xét mức độ về cần thiết của các khu công nghiệp tại đô thị, khảo sát lại các vị trí và đánh giá mức thu hút đầu tư và đặc biệt lưu ý đến khả năng, mức độ tác động đến môi trường sau này. Trên cơ sở các quy hoạch đã ban hành, đơn vị tư vấn tiếp tục trao đổi, bám sát các quy hoạch đã ban hành, lấy ý kiến của các sở, ngành có liên quan để có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp (liên quan đến mở rộng địa giới hành chính, xây dựng hệ thống mạng lưới giao thông, công tác quản lý đất đai của thành phố sau quy hoạch …)

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Kạn cũng bày tỏ quan điểm, đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch và Phát triển Công nghệ Á Châu tiếp tục xem xét, điều chỉnh lại một số điểm chưa phù hợp của Dự án.  Nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của Ban tư vấn phản biện xã hội thành phố Bắc Kạn, chọn lọc, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng dự án quy hoạch phù hợp với định hướng của cấp ủy, chính quyền và thực trạng đất đai của địa phương; sớm hoàn thiện báo cáo để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Quy hoạch theo kế hoạch đề ra./.

Triệu Biển