Hội nghị Tổng kết công tác Phòng chống bão lụt – tìm kiếm cứu nạn năm 2013, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Trong năm 2013, thị xã Bắc Kạn đã làm tốt công tác kiện toàn Ban chỉ huy PCBL-

TKCN; hàng năm để chỉ đạo, thực hiện công tác PCBL-TKCN trên địa bàn. Xây dựng các phương án và giao nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực để chủ động trong công tác tham mưu, chỉ đạo, kịp thời triển khai, thực hiện các Chỉ thị, các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh và một số biện pháp phòng, tránh lũ quét tại địa phương. 

Qua đánh giá, tình hình thiên tai xảy ra trên địa bàn thị xã Bắc Kạn năm 2013 diễn biến phức tạp hơn năm 2012, đến tháng 5 vẫn còn một đợt không khí lạnh, tháng 11 vẫn còn có bão ảnh hưởng đến thời tiết thị xã Bắc Kạn.Trong toàn mùa, đã xảy ra 08 đợt mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt, đợt mưa to đến rất to trong 02 ngày 29 và 30 tháng 5. Lượng mưa trên địa bàn thị xã phân bố không đều và cao hơn so với trung bình nhiều năm 22%, trị số lượng mưa là 1493mm. Thiệt hại do mưa lũ gây ra chủ yếu về nhà và tài sản, không có người chết; 236 hộ bị ảnh hưởng; Thiệt hại về nhà là 04; 78 nhà nhà bị tốc mái, hư hỏng 01 phần; 154 nhà bị ngập nước; 02 điểm trường bị ảnh hưởng; 02 Nhà Văn hóa bị hư hỏng; Diện tích lúa bị thiệt hại là 54,8 ha, trong đó: Mất trắng 16,57 ha, giảm năng suất 38,23 ha; 48,09 ha ngô, hoa màu bị thiệt hại là, trong đó: mất trắng 35,06 ha, giảm năng suất 13,03 ha; Diện tích cây công nghiệp ngắn ngày bị thiệt hại trên 70% là 0,15 ha; Diện tích cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70% là 1,01 ha; Diện tích rừng bị thiệt hại trên 0,53 ha; Diện tích đất canh tác bị xói lở bồi lấp là 17,5 ha; Lương thực bị thiệt hại là 0,5 tấn; Số trâu, bò bị chết là 02 con, lợn là 05 con, gia cầm là 1381 con; Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại là 4,79 ha, trong đó: Thiệt hại trên 70% là 2,55 ha, thiệt hại từ 30-70% là 2,24 ha; Số lượng tôm, cá bị mất là 0,87 tấn; Khối lượng đất đá tràn mặt đường là 938,56m3; Đường GTNT bị sạt lở là 276m, bị ngập nước 400m; 08 cầu bị trôi, 319 kênh, mương bị hư hỏng, hỏng 03 đập, 04 trạm bơm, 05 công trình thủy lợi tạm bị trôi, sạt lở 359m kè, khối lượng đất bị sạt lở ảnh hưởng đến các hộ gia đình là 8.200m3, khối lượng đất, đá bị sạt lở ảnh hưởng đến đường giao thông, công trình công cộng và trụ sở cơ quan là 7500m3. Tổng thiệt hại khoảng 19,9 tỷ đồng.

Các thành viên trong Ban Chỉ huy PCBL-TKCN thị xã đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, thường xuyên kiểm tra, rà soát và khắc phục hậu quả sau mưa lũ, góp phần giảm thiểu thiên tai do mưa lũ gây ra. Kinh phí được sử dụng để khắc phục hậu quả sau mưa lũ năm 2013 là 1.912.314.000 đồng.

Tổng kết Hội nghị, đã tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 16 cá nhân có thành tích

trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND thị xã Bắc Kạn.

Năm 2014, Ban Chỉ huy sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tuyên truyền, vận động để các tổ chức, đoàn thể và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về phương châm “Chủ động phòng trách, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, y tế và toàn thể cộng đồng tham gia vào công tác PCBL-TKCN.

Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” khi có thiên tai xảy ra./.