Hội nghị trực tuyến lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 và ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng

Sáng ngày 02/11, Tại điểm cầu Trung tâm Hội trường tỉnh Bắc Kạn, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến tới các điểm cầu huyện, thành phố lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3 và ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng.

Dự khai mạc có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tham dự khai giảng và trực tiếp giảng dạy tại lớp học có Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên BTV, Thường Trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tỉnh ủy viên, các đồng chí cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy viên Đảng, Đoàn Ban cán sự Đảng, Ủy viên BCH các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tại 09 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng

Khai mạc lớp bồi dưỡng,đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nội dung các chuyên đề là vấn đề quan trọng, cung cấp cho học viên kiến thức thông tin mới về các lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Cập nhập các vấn đề về lý luận thực tiễn của đất nước và tình hình thế giới; những vấn đề thực hiện, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đối với Chuyên đề “Nâng cao văn hóa công vụ cho cán bộ công chức trong giai đoạn hiện nay” sẽ được thực hiện trực tuyến tới gần 150 điểm cầu để toàn thể cán bộ công chức, viên chức từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn cùng tham dự.  Đây là một phần, một trong ba nội dung làm theo được BTV Tỉnh ủy Bắc Kạn lựa chọn để chỉ đạo thực hiện trong toàn khóa.

Trong thời gian 02 ngày ( từ 2 -3/11/2022) các học viên được Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý – Phó Giám đốc Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các báo cáo viên Đại học Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn chia sẻ, phổ biến nội dung 05 chuyên đề gồm: Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nâng cao văn hóa công vụ cho cán bộ công chức trong giai đoạn hiện nay; Đổi mới và phát triển kinh tế  trên quan điểm định hướng Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Định hướng phát triển kinh tế – xã hội Bắc Kạn giai đoạn từ nay đến năm 2030; một số vấn đề về chuyển đổi số.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng tại điểm cầu TP.Bắc Kạn

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các học viên dành thời gian học tập nghiêm túc, đầy đủ; tích cực vận dụng kiến thức được bồi dưỡng tại lớp học vào thực tiễn công tác./.

Triệu Biển