Hội người cao tuổi Thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trong năm 2018, dưới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn thành phố đã tập trung thực hiện tốt các chế độ chính sách, công tác chăm sóc đối với người cao tuổi.  Nổi bật, Hội người cao tuổi thành phố đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ được trên 420; Thăm hỏi, động viêm ốm, đau yếu, qua đời. Trong năm có gần 800 cụ được khám sức khỏe định kỳ, có 60 cụ được khám sàng lọc về mắt. công tác phát triển hội viên và xây dựng quỹ hội thực hiện tốt. Hiện nay, tổng số người cao tuổi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có trên 3.800 hội viên. Tổng số quỹ huy động trong năm 2018 gần 174 triệu đồng, chân quỹ có hơn 835 triệu đồng. Trong năm, Hội người cao tuổi các cấp tiếp tục phát huy tốt vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế,các hội viên người cao tuổi thành phố luôn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thông qua duy trì, thành lập mới các câu lạc bộ để tạo sân chơi phù hợp với người cao tuổi theo phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Từ những kết quả trên, Hội người cao tuổi cũng tiếp tục thảo luận, chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại hạn chế trong năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với các nhiệm vụ trọng tâm như: Thường xuyên tuyên truyền Luật người cao tuổi, các chế độ chính sách với người cao tuổi. Duy trì phát triển các mô hình câu lạc bộ hiện đang hoạt động hiệu quả, chất lượng. Phát triển hội viên, xây dựng quỹ hội và giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.