Thành phố Bắc Kạn trao 60 triệu đồng hỗ trợ 2 gia đình làm nhà đại đoàn kết

Trong đó, gia đình bà Doãn Thị Tươi, tổ Khuổi Lặng  được nhận số tiền hỗ trợ là 40 triệu đồng; hộ ông Hoàng Văn Thông, tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng là  20 triệu đồng  từ nguồn quỹ của ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và Ủy ban MTTQ  Việt Nam thành phố. Bằng số tiền hỗ trợ này cả hai hộ gia đình đã xây dựng được nhà ở kiên cố trước Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019. Đại diện hai hộ gia đình trên đều cảm ơn sự quan tâm của các cấp, ngành và hứa sẽ nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo trong những năm tới./.