Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ VII

Ngày 09/6, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 để đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn; Đồng chí Cao Minh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; cùng dự có các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các phòng, ban, đoàn thể và sự tham gia của 123 đại biểu nông dân.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, công tác Hội và phong trào nông dân của TP. Bắc Kạn có nhiều chuyển biến tích cực. Có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra. Một số chỉ tiêu vượt cao như: Tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết (223,4%); kết nạp hội viên mới (228%); xây dựng mới và nâng hạng sao sản phẩm OCOP (680%); mức quỹ Hội, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân (196%); xây dựng tổ hội nghề nghiệp…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội từng bước được đổi mới, nâng cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng, củng cố tổ chức Hội được quan tâm kịp thời. Hoạt động của các cấp Hội thường xuyên đổi mới về nội dung và phương thức, phù hợp với thực tiễn cơ sở. Các phong trào thi đua do Hội phát động đã góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân.

Bên cạnh việc chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển”, nhiệm kỳ  2023 -2028  Hội Nông dân thành phố xác định nhiệm vụ chủ yếu là: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội và địa phương; huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao nhận thức, từng bước xây dựng đội ngũ lao động nông thôn có tác phong công nghiệp, có năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất tiên tiến…

Ban Chấp hành khóa VII ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn được nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Trung ương hội Nông dân Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn tặng hoa chức mừng Đại hội

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 14 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Sinh tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Minh Cường