Hội nông dân thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023

Chiều ngày 25/8, Hội Nông dân thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nông dân 8 xã, phường và 103 chi Hội trưởng, phó. Dự có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Hội, các văn bản liên quan đến lĩnh vực nông dân, nông nghiệp, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” và thực hiện Quyết định 516/QĐ ngày 01/4/2021 về tiếp tục thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.  Nghị quyết đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028. Hướng dẫn thành lập các mô hình kinh tế tập thể, sản suất theo chuỗi giá trị sản phẩm, thực hiện Để án “mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền xây dựng mô hình du lịch cộng đồng.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ Hội Nông dân các cấp nâng cao kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Hội để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội tại địa phương. Đặc biệt, lớp tập huấn giúp trang bị cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp những kiến thức cơ bản. Từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Minh Cường