Hội phụ nữ phường Đức Xuân duy trì hiệu quả các mô hình tiết kiệm

Cụ thể, có 9/20 chi hội đăng ký mô hình” Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, 7/20 chi hội đăng ký mô hình “Hũ gạo tình thương”; có 07 chi hội thực hiện tiết kiệm tín dụng giúp nhau phát triển kinh tế, 04 chi hội thực hiện tiết kiệm cộng đồng, 08 chi hội thực hiện mô hình giúp phụ nữ nghèo đứng chủ, hội viên phụ nữ nghèo, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 100% chi hội phụ nữ phường Đức Xuân tham gia thực hành tiết kiệm… Đối với những mô hình tiết kiệm này, tùy vào điều kiện thực tế của từng hội viên mức tiết kiệm thấp nhất từ 1.000đ trở lên. Từ đầu năm đến nay, đã có 5/9 chi hội phụ nữ thực hiện mở lợn tiết kiệm với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Với sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên, số tiền tiết kiệm đã giúp nhiều hội viên có điều kiện khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế, vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống./.