Hội thảo chuyên đề về giảm thiểu “mất cân bằng giới tính khi sinh”

Hội thảo đã được nghe hướng dẫn tìm hiểu về khái niệm mất cân bằng giới tính khi sinh, được cung cấp những thông tin mới nhất về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong những năm gần đây trên thế giới và ở việt Nam; Nguyên nhân, hệ lụy của việc gia tăng tỷ số giới tính; Các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh; Định hướng giải quyết mất cân bằng giới tính ở Việt Nam trong thời gian tới. Cũng tại buổi hội thảo các đại biểu đã được nghe về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và các giải pháp can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trong thời gian tới tại thành phố Bắc Kạn, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố  năm 2011 là 109 bé trai/100 bé gái và đến năm 2015 là 110 bé trai/100 bé gái, đó là mức cao hơn so với mức chuẩn là dưới 105 bé trai/100 bé gái.

Từ thực trạng trên cần có những giải pháp can thiệp kịp thời, tình trạng thừa nam, thiếu nữ ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình, tệ nạn xã hội gia tăng, bất bình đẳng giữa nam và nữ trong xã hội. Vì vậy việc can thiệp giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số.