Tổ dân phố 8A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại ngày hội, các đại biểu và bà con đã cùng ôn lại truyền thống 86 năm Ngày Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phát động phong trào thi đua năm 2016 và biểu dương khen thưởng các tập thể và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

 

Trong năm qua, cộng đồng dân cư tổ dân phố 8A luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ, chính quyền và đoàn thể, sự đoàn kết thống nhất giữa đảng viên, cán bộ với nhân dân, do đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được thực hiện có hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, trên địa bàn không có hộ nghèo. Toàn tổ có 151 hộ gia đình, trong đó trên 70% là cán bộ công chức, viên chức nhà nước và cán bộ hưu trí, 139/151 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 92%…

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đinh Thị Hạt, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Nhân dân tổ dân phố 8A đạt được trong năm qua. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của chi bộ, tổ dân phố, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể tổ 8A nói riêng, phường Phùng Chí Kiên nói chung.

Đồng chí Phó chủ tịch HĐND thành phố mong muốn, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân  tổ 8A cố gắng hơn nữa, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt hiệu quả trong những năm tiếp theo./.