Hội thảo mô hình thâm canh cây dưa chuột liên kết chuỗi giá trị

Ngày 28/04, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn phối hợp với Công ty TNHH Việt Nam MISAKI tổ chức Hội thảo “Đánh giá chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột Nhật Bản 611 ”.

Hội thảo “Đánh giá chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột Nhật Bản 611

Mô hình dưa chuột được triển khai tại xã Nông Thượng và phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn. Với quy mô thực hiện 1,63 ha/18 hộ tham gia; thời gian thực hiện từ tháng 2 đến tháng 5/2023. Về cơ chế hỗ trợ Nhà nước hỗ trợ: Tập huấn kỹ thuật, hội thảo tổng kết. Hỗ trợ 70% hạt giống, vật tư phân bón bao gồm phân Đạm, lân, kaly, hữu cơ vi sinh và thuốc BVTV.  Các hộ dân đóng góp 100% phân chuồng, vôi bột, 30% hạt giống, phân bón còn lại theo định mức, thuốc BVTV, công lao động và các vật tư thiết yếu khác phục vụ sản xuất như nilong che phủ đất, lưới làm giàn, cây cắm dèo,…

Qua triển khai thực hiện tại xã Nông Thượng và phường Huyền Tụng cho thấy, các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất dưa chuột an toàn, sử dụng phân bón, thuốc BVTV sinh học đúng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, các hộ tham gia trồng dưa chuột thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và khoa học kỹ thuật nên dưa chuột sinh trưởng, phát triển tốt, bền cây, ít sâu bệnh. Sau hơn 2 tháng trồng, chăm sóc, thu hoạch cho năng suất cao. Với sản lượng trung bình ước đạt là 39 tấn/ha, giá liên kết thu mua là 3.000đ/kg, cho thu nhập đạt 117 triệu đồng/ha, trừ đi chi phí đầu tư trung bình khoảng 32 triệu đồng/ha, bao gồm phân bón, thuốc BVTV, nilong, lưới,… cho lợi nhuận đem về khoảng 85 triệu đồng/ha. Tính trên 1.000 m2 lợi nhuận đạt khoảng 8,5 triệu đồng/vụ.

Có thể thấy, việc chuyển giao kỹ thuật thâm canh sản xuất cây dưa chuột liên kết chuỗi giá trị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn là phù hợp, thông qua mô hình các hộ dân đã được tiếp cận với cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, bước đầu được tham gia và làm quen với phương thức sản xuất hàng hóa trong phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời thông qua mô hình giúp định hướng người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích sản xuất lúa, ngô kém hiệu quả để nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển nông nghiệp mà Đảng bộ thành phố đã đề ra trong giai đoạn 2020-2025./.

Minh Cường