Hội thi Cán bộ quản lý giỏi bậc giáo dục tiểu học năm học 2017 – 2018

Tham gia hội thi có 16 thí sinh là cán bộ quản lý của 08 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Các thí sinh đã trải qua 04 phần thi đó là: Bài thi kiểm tra năng lực, trình bày kiến thức hiểu biết về chế độ chính sách, chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý; Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác quản lý; Thi sáng kiến kinh nghiệm về các giải pháp thúc đẩy phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục và phần thi năng khiếu: hát, múa ca ngợi về quê hương đất nước, ca ngợi về ngành giáo dục.Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cán bộ quản lý giỏi bậc tiểu học cấp thành phố cho 16 thí sinh tham gia dự thi.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cán bộ quản lý giỏi bậc tiểu học cấp thành phố cho các thí sinh 

Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học. Qua hội thi, thí sinh có thêm cơ hội để giao lưu, học tập kinh nghiệm để nâng cao nâng cao năng lực chuyên môn cũng như phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của mỗi nhà giáo./.