Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi

Tham gia hội thi có 12 thí sinh là giáo viên phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố. Mỗi thí sinh thực hiện 03 nội dung thi như: Thi năng lực hiểu biết về tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động lớn của Đội, kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động Đội hoặc hiểu biết về những chủ chương đường lối chính sách đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành; Thi thực hành kĩ năng, nghiệp vụ làm công tác Đội và phong trào thiếu nhi và Thi năng khiếu tổng phụ trách Đội về các lĩnh vực nghệ thuật do giáo viên làm tổng phụ trách Đội dự thi tự lựa chọn phần thi như hát, múa, kể chuyện, ngâm thơ…

Phần thi năng khiếu

Qua hội thi nhằm giúp cho giáo viên làm tổng phụ trách đội, thể hiện năng lực, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội rèn luyện, tự học và sáng tạo.Từ đó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.