Hội thi đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm bậc THCS tại thành phố Bắc Kạn

Tham gia Hội thi có 35 bộ sản phẩm đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên các trường THCS trên địa bàn thành phố. Các sản phẩm đồ dùng dạy học dự thi được thiết kế trên cơ sở phát huy tính tương tác với học sinh, sử dụng hiệu quả trong các môn học được làm từ các nguyên vật liệu rẻ tiền, sẵn có, đơn giản.

Qua Hội thi đã phát huy tính tích cực, chủ động và khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, để nghiên cứu, tự làm và cải tiến các đồ dùng dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải A cho 05 sản phẩm, 16 sản phẩm đạt giải B và 11 sản phẩm đạt giải C. Giải toàn đoàn, trường THCS Bắc Kạn đạt giải nhất, trường THCS Dương Quang đạt giải nhì, giải ba thuộc về trường THCS Đức Xuân. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao giải khuyến khích cho các trường THCS Xuất Hóa, THCS Huyền Tụng và THCS Nông Thượng.