Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 – 2020

Các thầy cô giáo tham dự thi gồm các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

          Nội dung thi gồm 02 phần: Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn theo chuẩn đào tạo và nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học.  Ở phần Thi thực hành giảng dạy, mỗi giáo viên phải thi thực hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

           Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào dạy tốt học tốt trong các nhà trường./.