Hội viên phụ nữ phường Đức Xuân tham gia nhiều mô hình hiệu quả

Trong đó, có ba chi hội thực hiện 4 mô hình “Hàng rào xanh”,  bẩy chi hội thực hiện 18 “Vườn hộ” và 10 chi hội thực mô hình đoạn đường “Phụ nữ tự quản”. Nổi bật là mô hình đoạn đường “Phụ nữ tự quản” hàng tuần, hàng quý các chi hội đều chỉ đạo hội viên phụ nữ ra quân tổng vệ sinh đường phố, ngõ xóm chào mừng các dịp lễ, tết, các sự kiện trọng đại của địa phương. Cùng với đó mô hình “Nuôi lợn tiết kiệm”  và “Hũ gạo tình thương” vẫn đang mang lại hiệu quả thiết thực giúp nhiều gia đình hội viên nghèo vượt qua thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống.

Trong thời gian tới, Hội LHPN phường Đức Xuân tiếp tục tuyên truyền tới đông đảo hội viên, hướng dẫn hội viên triển khai thực hiện thêm các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của từng chi hội. Phát huy tính sáng tạo, tinh thần đoàn kết của hội viên xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp./.