Hơn 120 cán bộ Hội, chi hội trưởng phụ nữ thành phố tham gia tập huấn nghiệp vụ năm 2023

Trong 02 ngày (từ 09/5 -10/5/2023), Hội LHPN thành phố Bắc Kạn phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 120 cán bộ Hội và chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn 08 xã, phường.

 Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp kiến thức nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ; Kỹ năng điều hành sinh hoạt Hội; Kỹ năng truyền thông; Kỹ năng viết báo cáo; phương pháp giải quyết xử lý các vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ, trẻ em và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua các nội dung trên, đội ngũ cán bộ Hội của thành phố được bồi dưỡng thêm kiến thức nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội, xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2023:

Đồng chí Vi Thị Thúy – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn trao đổi nghiệp vụ tại hội nghị tập huấn

Các nhóm thực hành một số nội dung được truyền đạt tại buổi tập huấn

Nguyễn Thơm-Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố