Hơn 700 cử tri tại Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng đi bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu nhà văn hóa tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn, tổ bầu cử cũng tham đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình đến tham gia bỏ phiếu.

Qua trao đổi nhanh với ông tổ trưởng Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn cho biết: Tổ đã thực hiện lễ chào cờ, khai mạc đúng thời gian quy định. Đúng 07 giờ hoạt động bỏ phiếu được bắt đầu. Các cử tri đến bầu cử từ rất sớm”. Theo đó, 712 cử tri thuộc 03 tổ Khuổi Thuổm, Bản Cạu, Khuổi Mật đến tham gia bỏ phiếu. Để thuận lợi cho hoạt động bầu cử, dựa vào nội dung đã được tập huấn và kinh nghiệm tổ chức bầu cử từ các nhiệm kỳ trước các thành viên trong tổ bầu cử tổ Khuổi Thuổm đã hướng dẫn cử tri thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.

Nhiều cử tri phường Huyền Tụng hy vọng các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ quan tâm, chăm lo đời sống cho người dân địa phương tốt hơn.

Mặc dù số lượng cử tri lớn, nhưng địa điểm bỏ phiếu không sát với đường quốc lộ nhưng công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự vẫn được lực lượng an ninh thực hiện nghiêm túc, an toàn../