Khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tại các điểm bỏ phiếu sau lễ khai mạc bầu cử, cử tri đã được nghe thông qua nội quy bỏ phiếu,  kiểm tra và niêm phong thùng phiếu, các cử tri đã bỏ những lá phiếu đầu tiên. Do làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác tuyên truyền, nên việc bầu cử tại những điểm trên đã diễn ra đúng quy định, an toàn và trật tự, cử tri vui mừng phấn khởi, tin tưởng vào kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 lần này sẽ thành công tốt đẹp.