Họp Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn tháng 01 năm 2018

Tại hội nghị, Ban Thường vụ đã xem xét, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2017, theo đó số tổ chức cơ sở đảng được phân loại như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 17, chiếm tỷ lệ 47,22%;  hoàn thành tốt nhiệm vụ 18, chiếm tỷ lệ 50%; hoàn thành nhiệm vụ 01, chiếm tỷ lệ 2,78%. Về công tác thi đua, khen thưởng trong đảng, Ban Thường vụ Thành ủy xét, đề nghị BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân về thành tích 5 năm liền (2013 – 2017); đồng thời xét tặng Giấy khen của Đảng bộ thành phố đối với 07 tập thể và 13 cá nhân. Trong công tác phát triển đảng, Ban Thường vụ xét kết nạp Đảng cho 03 trường hợp và xét chuyển Đảng chính thức cho 13 trường hợp.

Về công tác tổ chức – cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến hiệp y đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; nhân sự điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chính trị viên BCH Quân sự huyện Chợ Đồn; chủ trương kiện toàn Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thành phố; sáp nhập Chi bộ Đài Truyền thanh – Truyền hình và Chi bộ Văn hóa – Thông tin thành Chi bộ Văn hóa – Thể thao và Truyền thông, điều chuyển đảng viên thuộc loại hình hành chính sự nghiệp sang đơn vị có chức năng tương đồng, chỉ định Ban chi ủy của chi bộ mới; xem xét giải thể Chi bộ Phòng Y tế và chuyển sinh hoạt cho đảng viên của Chi bộ này về các đơn vị có liên quan.

Ban thường vụ cũng thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo về: Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của BTV trong năm 2017; Phân công nhiệm vụ các đồng chí Thành ủy viên khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Kiện toàn các tổ công tác dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thông qua Chương trình công tác của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2018./.