Họp Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn tháng 10 năm 2017

Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ xem xét, quyết định sắp xếp, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban thường vụ quản lý đối với nhân sự lãnh đạo Ban Quản lý Dự án – Đầu tư và Xây dựng thành phố; cho chủ trương bổ nhiệm lại các chức vụ: Trưởng Phòng Dân tộc, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Phó Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố; kiện toàn chức vụ Đội Trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thành phố.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ cũng cho ý kiến về chủ trương kiện toàn cấp ủy viên cơ sở Đảng bộ phường Đức Xuân; xét chuyển Đảng chính thức cho 09 trường hợp; cho ý kiến đối với tờ trình của UBND thành phố về điều chỉnh phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy của 01 Hội đặc thù./.