Họp Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn

Đối với dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, Ban thường vụ thống nhất cao với những đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Những dự thảo đề án do các đơn vị trình xin ý kiến gồm: Sáp nhập phòng Y tế và phòng Dân tộc về Văn phòng HĐND – UBND thành phố; thành lập Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị; phát triển Thương mại – Dịch vụ – Du lịch thành phố giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025 được thảo luận kỹ, đề nghị chỉnh sửa, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ cũng tập trung xem xét đối với dự thảo quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; báo cáo kết quả tự khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm được Ban thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm năm 2016; việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ thống nhất ý kiến hiệp y phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố và xét kết nạp Đảng đối với 11 quần chúng, công nhận đảng viên chính thức cho 9 trường hợp./.