Phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Đại hội điểm Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020

Chi bộ 16 hiện có 31 đảng viên, nhiệm kỳ qua chi bộ đã phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng chi bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ” Một số vấn đề cấp về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW. Nhiệm kỳ qua 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp mới 01 đảng viên; có 08 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 04 đ/c Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 02 đ/c Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

 Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ xác định: Tập trung lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt vệ sinh môi trường; xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ; tập trung xây dựng chi bộ trong sạch – vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết nạp từ 01đảng viên trở lên.

 

Ban liên lạc đảng viên 76 tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Hoàng Hoa Sơn – Bí thư Đảng ủy phường đã biểu dương những kết quả mà chi bộ 16 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đảng viên trong chi bộ tiếp tục gương mẫu đi đầu, nêu cao trách nhiệm trong mọi lĩnh vực; đoàn kết, đổi mới, tập trung thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội tại địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chú trọng tự phê bình và phê bình; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Các đồng chí cũng nhấn mạnh: từ thành công của đại hội điểm, Đảng ủy phường sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ còn lại chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội theo kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung xây dựng nghị quyết đại hội chi bộ trong nhiệm kỳ mới, bầu Ban chi ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Hà Thiên Hiện giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020.