Họp Ban tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2010-2015

Tại cuộc họp Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực HĐTĐKT thành phố) đã thông qua Chương trình, kế hoạch, thành phần đại biểu dự Hội nghị; dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2015.

Kết luận cuộc họp đồng chí Chủ tịch UBND – Trưởng Ban tổ chức Hội nghị thành phố đề nghị các thành viên trong Ban tổ chức theo nhiệm vụ đước phân công, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.