Họp đánh giá tiến độ thực hiện lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn đến năm 2045

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 27/7, Ban Chỉ đạo lập đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn đến năm 2045 tổ chức họp báo cáo nhiệm vụ, phương án ranh giới quy hoạch chung để làm cơ sở xin ý kiến UBND tỉnh. Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực (Phòng Quản lý đô thị thành phố) công tác lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn đến năm 2045 thực hiện 5 nội dung gồm: Lựa chọn nhà thầu, lập nhiệm vụ quy hoạch, lựa chọn đơn vị tư vấn, lập đồ án quy hoạch chung; công khai, bàn giao đồ án quy hoạch chung. Hiện nay, thành phố đang xây dựng phương án quy hoạch chung đảm bảo phù hợp với định hướng của tỉnh, đáp ứng theo các tiêu chí đô thị loại II.

Cơ quan thường trực lập 2 phương án quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn đến năm 2045 

Qua xem các phương án quy hoạch chung mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Kạn đến năm 2045, các đại biểu thống nhất lựa chọn phương án quy hoạch chung phù hợp nhất. Các đại biểu góp ý về việc sắp xếp các căn cứ pháp lý cần đảm bảo tính logic, hệ thống, cập nhập, bổ sung thêm các văn bản mới ban hành; trao đổi về hiện trạng giao thông, sử dụng đất, thực trạng về các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, hạ tầng đô thị và những định hướng phát triển thành phố trong thời gian tới liên quan đến việc khai thác tiềm năng du lịch, kết nối vùng mở rộng không gian kinh tế, quy hoạch chi tiết, phân khu..

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hà Bắc đề nghị, cơ quan thường trực (Phòng Quản lý đô thị thành phố) tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo; khẩn trương hoàn thiện phương án quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2045 đảm bảo phù hợp để báo cáo, kịp thời trình xin ý kiến tỉnh./.

Triệu Biển