Hướng dẫn thực hiện đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa theo quy định

Để đảm bảo an toàn đường thủy theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, thành phố Bắc Kạn đã có văn bản đề nghị các cấp ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền tới người dân thực hiện đóng mới, hoán cải phương tiện thủy nội địa.

Kiểm tra kích cỡ các xuồng máy tại Hồ Nặm Cắt

Địa bàn thành phố Bắc Kạn có hai hồ chứa nước lớn có nhiều phương tiện thủy nội địa là hồ Nặm Cắt và thủy điện Thác Giềng. Các phương tiện cần tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Trong đó, các chủ phương tiện phải sử dụng đúng thiết kế mẫu phương tiện đã được Cục đăng kiểm Việt Nam thẩm định cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân của địa phương thực hiện đóng mới, hoán cải phương tiện thủy chở khách. Các tổ chức, cá nhân thực hiện đóng mới, hoán cải phương tiện tại các cơ sở đóng mới, cơ sở sửa chữa phương tiện thủy nội địa có đủ điều kiện theo quy định như phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật, được công nhận và chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan đăng kiểm… Người lái phương tiện thủy nội địa phải có chứng chỉ, giấy phép theo quy định; sử dụng phương tiện đúng mục đích, đảm bảo an toàn trong vận hành./.

Hoàng Thạc