Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

 Sáng ngày 20/4, tại phường Đức Xuân, UBND thành phố Bắc Kạn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh tổ chức Lễ phát động triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức điểm của thành phố và cũng là đơn vị triển khai đầu tiên Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Đến dự, phát biểu chỉ đạo có đồng chí Hoàng Thị Tho, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thị Tho- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

  Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch ban hành tại Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 với mục đích tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình Việt Nam. Củng cố, tăng cường ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, trách nhiệm của của mỗi người đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, đất nước. Ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình, xã hội. Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi dậy tình yêu thương, chia sẻ, trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm có tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, Bình đẳng, Yêu thương, Chia sẻ và 4 tiêu chí ứng xử cụ thể gồm: Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy, nghĩa tình; tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép và tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Việc tổ chức thực hiện làm điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại phường Đức Xuân sẽ giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường cùng nhau phát huy các giá trị văn hóa của gia đình truyền thống, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, tế bào lành mạnh của xã hội, từ đó nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn địa bàn thành phố Bắc Kạn./.

Đặng Tuyết