Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2017

Xem văn bản tại đây: Kế hoạch 121.signed.pdf