KẾT LUẬN Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ mười ba, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾT LUẬN số 502/KL-TU Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ mười ba, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2025

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn