KẾ HOẠCH phối hợp tổ chức Chương trình Hành trình đỏ ” Kết nối dòng máu Việt ”hè năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 167/KH-UBND Phối hợp tổ chức Chương trình Hành trình đỏ ” Kết nối dòng máu Việt ”hè năm 2023

Nguồn: UBND thành phố